صابخونه

اسم صابخونمون خانوم خصوصیه:دی مثل اسم اینجا

/ 18 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] خانم خصوصی؟؟؟ خیلی بامزه بود

فاطمه

حالا بیعا دعبا کنیم[عصبانی] . . من دلم نیمیاد بیا روبوسی کنیم [نیشخند][بغل]

فاطمه

من همیچه میام میخونم پستای قبلیتم باور بنماع راسی رانندگی چی شد عایا؟

فاطمه

خونتونم موبارک[گل]

فاطمه

قول [بغل][ماچ][پلک][فرشته][رویا]

فاطمه

میدونسدی من شلکک دوز دالم؟

فاطمه

فدا سرت تلاش دوباره کن[گاوچران]

فاطمه

خب به سلامتی و میمنت به خیر گذچد[نیشخند][پلک]

عاشق(سکوت)

[قهقهه][قهقهه] واای تنا بترکی منم بودم جلو خود یارو میترکیدم از خنده[خنده]

عاشق(سکوت)

اجالتا یه کار خصوصی با خانوم خصوصی در خصووص اون کار خیلی خصوصی کار داشتم[نیشخند][خنده]