# شعر

قیصر امین پور

 ای روزهای خوبی که در راهید!                         ای جاده های گم شده در مه!                         ای روز های سخت ادامه!                          از پشت لحظه ها ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 54 بازدید