سکوت

سکووووت کجاااااااس بچه ها؟

/ 9 نظر / 3 بازدید
ساحل مهربانی

از سکوت هیچ خبری نیس فک کنم شوعر کرده اینم ما رو فراموش کرده والاه[خنده]

عاشق_سکوت

سارا چرا باهام قهری دلت میاد[گریه][گریه][گریه]

عاشق_سکوت

قربونت برم تو چقدر نازی تناز چه قشنگ چشمات صد دل عشق چشات محو چشمون سیات[نیشخند]

عاشق_سکوت

ساحال شایعه پراکنی نکن من فرزند صالح تنا باقی میمانم وشوعررر تو[قهقهه][خنده]

عاشق_سکوت

تناااا قهر نکن دیگه بی وفا نشو اذیتم نکن[ناراحت]

عاشق_سکوت

تنا زنم میشی؟؟ چیزه ببخشید آشتی؟؟؟ باهم بریم تو کشتی[قلب][ماچ][بغل]

!

[گریه] [گریه] [گریه] [گریه]

عاشق_سکوت

اون علامت تعجب منم[نیشخند]