به سوی ایران...

شاید یه مدت نباشم ... ای ویل میس یو ال ... فعلا

/ 120 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق سکوت

هیچکس متوجه نشد[زبان]

ستاره

باوشه منم به روی خودم نمیاورم ک دلتون نشکنه

ستاره

دلمان امشب بسی گرفته است

عاشق_سکوت

میگ میگ[قهقهه][نیشخند]

عاشق_سکوت

ما رفتیم برزیل کسی نمیاد؟؟[نیشخند]

عاشق سکوت

تنا اون پست عکس چرا پاک کردی هاااااااااااان؟؟ میخوام برم زن قوچانی بشم[زبان]

عاشق_سکوت

گودر ما میگه شما یه پست با عنوان عکس گذاشتید[عینک]

عاشق_سکوت

مرسی حافظه بدتر ازمنی[قهقهه]

عاشق_سکوت

ننه دندونات صدبار گفتم نذار تو لیوان باز یکی تشنش میشه نصفه شب میخورش [قهقهه]

عاشق سکوت

[زبان][قهقهه]