رارندگی

بدترین قسمت رانندگی شهری اینه که همه تورو مثل یه موجود مالیخویایی نگاه میکنن!

پسرا جای اموزش رانندگی رو یاد گرفتن میان میشینن رو چمنای اونجا قلیون میکشن به ماها میخندن!

جای شما خالی جلو اونا جو میگرفت خوب رانندگی میکردم بعد که میرفتیم یه جا دیگه گند میزدم :دی مربی هم دنبال علت بود نمیفهمید دلیلش رو :))

/ 20 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق(سکوت)

به به ببین کی اومدهفاطمه خانوم خوش اومدی دخترم به جمع ما بچه ه ای فرهیخته و دانشمند[نیشخند]

عاشق(سکوت)

تانا چقدر تو باحالی[خنده]

ستاره

سلام عزیزم ادرس بده مربیتون بیاد پیش خودم روشنش کنم دلم برات تنگیده تنا

ستاره

ی اشناییت بده مارو به فاطمه خانوووم

فاطمه

ساکات بیا بخلم نوموخاد زنگ بیزنی منکرات عه ینی که چی ممنونم سکوت

فاطمه

تنا از پست رانندگی دو به قبلت رمزش چیز دیگه ایه؟باز نمیشه!!!

عاشق_سکوت

تنا امروز کم پیدا بودی عقشم چرااا تکی رفتی گردش؟؟؟ فاطاما تو رو نمیدم منکرات راحت باش[قلب][نیشخند]

عاشق_سکوت

ساتاره تو کاجا بودی؟؟[نیشخند]

ستاره

ما همینجاییم در خدمت شما

mehrasa

اگه استاد زن بود دلیلشو میفهمید من هنوز نفهمیدم این پسرا چرا انقدر بیکارن؟؟؟