وقتی ...

وقتی عاشق یه حدسی داره .. 

 

 

و این داستان ادامه داشت...

/ 19 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هدی

اعتراف میکنم اولین کاری که کردم این بود که موس رو آوردم که صفحه رو بالا پایین کنم ببنم آخرش چی گفتید[خنده][خنده] تنا این کارت عاااااااالی بود آورین آورین[قهقهه] ولی باید حواسم و بیشتر جمع کنم[نیشخند] یه درصد فکر کن حرفایی که راجع به مدیره زدیم رو اینجوری میذاشتی[خنده]

م.م عصبانی

[ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو]

م.م خشمگین

[ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو]

م.م

[خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][خنده][قهقهه]

م.م

ستاره ی ما رو اذیت کردین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لشگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به صف ................ این سه تا بانوی محترم رو دستگیر کنید . ببریدشون به سمت تالار . باید امشب شوهرشون بدم [شیطان][مغرور][عصبانی]

عاشق سکوت

[قهقهه] م.م [قهقهه] میگم مجازاتش خیلی سخته ها من توبه کردم[نگران][نیشخند]

عاشق سکوت

هدی میخندی باید ازم حمایت کنی[نگران][قهقهه] تنا بقیه حرفامون میذاشتی که اصلا هیچی آبروم میرفت[نگران][نیشخند][خجالت]

هدی

تنا خب بقیشم بذار بیبینیم چی شد[خنده] ما از عاشق حمااااااایت میکنیم[نیشخند] م.م کی شیرینیتونو میخوریم!!! حالا لباس چی بپوشیم[زبان]

هدی

انقد اینجا رمز زدم اومدم پست خصوصی خودمو باز کنم زدم سارا تناا:[خنده]

mehrasa

خخخخخخخخخخ رسما فرستاده بودت سر یه شغل درست حسابی[خنده]