نخند

رفتم زیر عکس خندیدن صابر ابر نوشتم تو که نبایدبخندی! تو فقط باید بغض کنی ..

ملت همه ریختن سرم مجبور شدم کامنتو پاک کنم :))))

دایه های مهربان تر از مادرن به خدا. خب به نظر من بغض میکنه خیلی خوبه :|

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشق(سکوت)

راس میگی بغضش قشنگتره... مثل الان من که بغض دارم برای نبودنت[ناراحت]