معجزه

عصای موسی و حرف زدن عیسی به کنار ...

معجزه برای من همین لبهای توست ..

بخند !

دنیا روشن میشود.

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق(سکوت)

معجزه ینی لبخند یه نوزاد تازه بدنیا اومده معجزه ینی اینکه لبخند همیشه رو لبات و مطمئنی خدا کارات پیش میبره معجزه ینی ایمان داشتن به دستای خدا

عاشق(سکوت)

من شرمندم [خجالت] آیکون یه خانوم خونه دار و با 100 تا بچه[نیشخند]

عاشق(سکوت)

[لبخند] الان معجزه کردم با لبخندم[نیشخند]

عاشق(سکوت)

هان راستی راهای میلیاردر شدن بهم بگو[قهقهه]

عاشق(سکوت)

[لبخند][لبخند][لبخند] این همه معجزه

عاشق(سکوت)

نه اخه کامنت تو شدیدا نیاز به پیگیری داشت بحث پول بود[نیشخند] تنا بگو من چطور یه هواپیمای شخصی بخرم نامرت فرمولش بده[خنده]

عاشق(سکوت)

دیگه از قدیم گفتن بچه کمتر زندگی بهتر[قهقهه]

عاشق(سکوت)

راسدی قالبت خیلی نازه[قلب]

mehrasa

اوپس بسی عاشقانه[قلب]