انتظار

 

انتظار...

انتظار...

این انتظار لعنتی...

 

/ 76 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

ساکات سالام چاطاری؟[بغل]

فاطمه

املوز تَلَلُوده خوووورا[دلقک]

فاطمه

نتونستی بخونی؟[نیشخند]

فاطمه

تنا رفتی؟

فاطمه

وا! گفتم امروز تولده هوووورا فقط به زبون دخدر عموی 3 سالم گفتم[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

فاطمه

بیا وب مجید چت گذاشته

زهره

نمیدونم چرا 1روز بعده تولد دوست و فک و فامیل یادم میوفته دیروز تولدشون بوده یه زمان ریمایندر گذاشتم زنگ میخورد میکوبیدم وسط گوشی بعد متاسفانه همه هم تولده منو یادشون میمونه امسال میخوام روز تولد گوشیرو خاموش کنم تلفنارو از پیریز بکشم اینجاهم نمیام فاجعه س[خنده]

زهره

شازده اونجور نیگام نکن میدونم17بهمنی[پلک]

mehrasa

اه اه از انتظار بیشتر از همه حس های دیگه بدم میاد[نگران]