ماجرای...

با محدثه نشسته بودیم و مادرش تلفن حرف میزد ... مجدثه یه لحظه رفت تو اتاق داداشش بهد از در اتاق داد زد ساااراااا روسری سرته ؟؟ داداشم میخواد بیاد بیرون رفتم روسری رو سرم کردم نشستم رو مبل محدثه از در اومد و به طرز خیلی مسخره ای رو مبل نشست نگاهش کردم دوتایی ترکیدیم از خنده! همون موقع داداشش اومد بیرون سلام کرد به زور خودمو جمع جور کردم سلام کردم محدثه گفت مثه گوجه قرمز شدی داشت میرفت بیرون که ازش راجع به تصمیمش پرسیدم .. اخه میخواست بره خارج یه ربعی با هم صحبت کردیم و بعد که خواست بره گفت خیاب ممنون خسته نباشید خدافظ در رو که بست سه ساعتی به خسته نباشیدش خندیدیم سر ناهار دور سفره نشسته بودیم که مادر محدثه گفت خوب اگه ما بیایم خواستگاری جوابمون چیه؟ خیره موندم به غذام یاد شوخیای م م و عاشق بیشتر خندم مینداخت زدم به شوخی پاشدم چهار دست و پا رفتم سمت محدثه وگفتم من برم پشت محدثه قایم شم خندیدیم .. گفتم نمیدونم باید فکر کنم کمی به شوخی زدیم که خوش میگذره و محدثه گفت یه خواهر شوهر بازی در بیارم براتت مادرش گفت من دختر و عروسم مثل همن بیشتر وقتام حق با عروسمه نه پسرم اگه عروسم تو باشی رو چشممون جا داری کمی ساکت شدم و خجالت کشیدم از شماها چه پنهون حس خوبی داشتم اما... محدثه از گذشته من کامل خبر داشت مادرشم خیلی چیزا رو میدونست کم کم استرس گرفتم لبخند داشت اروم اروم از صورتم میرفت که سعی مردم خودمو نگه دارم محدثه رو نگاه کردم فهمیدم که میدونه به چی فکر میکنم دستشو اروم گذاشت رو دستم که تکیه گاه بدنم بود اروم فشار داد انگار انرژی از دستاش بهم منتقل شد خندیدم چشمک زد تا شب هر از چند گاهی بحث میرفت سر این قضیه .. اخلاقای بدشو. بهم گفتن و منم تیکه مینداختم محدثه گفت ولی ما از نظر مالی خیلی پایین تر از شماییم تو دلم گفتم دختر تو خودت به کل دار و ندار ما می ارزی گفت حقوقش ۴٠٠ تومن ماهی با مغازه ای که اجاره میده مدرکش فوق دیپلمه اما کاریه کمی ترسیدم حرف عشق و دوست داشتن نبود که به خاطرش چیزی رو بیخیال شم یاد خواهرم افتادم با پسر یکی از سفیر های قدیم تو اروپا ازدواج کرده و تو خونه ی چند میلیارد تومنی با مادر شوهرش زندگی میکرد یادم افتاد که تا دیروز پز داشتن بهترین چیزها رو به همه میداد و نمیتونست ببینه کسی ازش بالاتره یادم افتاد که همیشه از ازدواج کردنش به عنوان یه موفقیت بزرگ تو زندگیش یاد میکرد یادم اومد من همیشه فکر میکردم با همه ی مالی که داره صفا و صمیمیت تو زندگیش گمه همیشه رعایت همه رو میکنه و ترس از این داره که نکنه حرفیش باعث جنگ تو خونشون بشه! شوهری که دکترا داره ... همه ی اینا باعث میشد خواهر عزیزم سرکوفت زدن رو از سر بگیره به اون خونه نگاه کردم حس ارامشی که توش داشتم مادر محدثه که تو مهربونی مثل مادر خودم رفتار میکرد محدثه صمیمیتر از خواهر برام بود یاد پدرش افتادم که چقدر صاف و ساده ست بلند گفتم من اینجا خیلی آرومم حتی بیشتر از خونه خودمون مادرش سمتم اومد و سرم رو بوسید خندیدم گفتم فردای عروسی همه اینارو باید پس بدم دیگه محدثه گفت از دستشویی شروع میکنی با مامانش دوتایی زدیمش! و بازم خندیدیم هنوز دو به شک بودم و هستم به نظرتون چیکار کنم؟

/ 53 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
م.م

سلوووووم . دادم . عالی عالی [نیشخند]

م.م

اره دیگه . خودمم . هنوز توی فضای امتحانم . دددددی حتما باید کسی باشه تا شیطونی کنی ؟؟؟[عصبانی]

م.م

[متفکر][متفکر][متفکر]

هدی

سلاااااااااام بر همگی مثل اینکه انقدر دیر رسیدم که همه چیز تموم شده[اوه] همین الان از جلسه اومدم و امتحانم هم خراب کردم ولی این شکلیم[نیشخند] سارا جون برنامه چیه!بالاخره عروس میشی یا نه منظورت ازینکه کنسل شد چی بود[سوال] منم میام عروسی[خنده]

م.م

هدی خانم موارد مورد نظر ، در دست بررسی و شور میباشند . ازا تقاضا میشود بعدا مراجعه فرمایید [عینک][ابرو][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

م.م

اره دیگه . خواستگارا زیاد بودن . من همه رو رد کردم به غیر از دیوید جون رو [قهقهه][قهقهه]

م.م

اووووووووف . بچه بازار باشی و کاسبیت کساد ؟؟؟؟ خوب باید شلوغ بازی در بیاری تا معامله جوش بوخوره دیگه [قهقهه][قهقهه]

م.م

[عینک][عینک][عینک]