... عزیز.

لطفا خفه شو

با تشکر

/ 10 نظر / 3 بازدید
تنا

سوتفاهم نشه. با یکی که اینجا نشسته داره حرف میزنه بودم.

ساحل مهربانی

مانظارت کی باد؟ [نگران] با ساحال ماهرابانی بادی؟[گریه] عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

عاشق سکوت

تناااااااااااااااااااااااااا[تعجب][نگران] چی شده؟؟؟[گریه] با من بودی؟؟؟ به من میگفتی عاشق عزیز[گریه]عاشقشو سانسور کردی[گریه][نیشخند][ماچ]

عاشق سکوت

بسه دختر چه عصبانی[ماچ]

ساحل مهربانی

نه قبلن هیچ حسی بهت نداشدم انقد ک عشقای جور و اجور دور و برم بودن [قهقهه] [چشمک]

ساحل مهربانی

عاقا میگن تنهایی باعث میشه عاشق بشی حالا قضیه منه [بغل][خنده]