امتحان رانندگی

الان که من مینویسم هممممه ی شماها خوابین و من در سالن انتظار امتحان ایین نامه دو حال استرسداشتنم. و نمیتونم ازتون مطالبه ی دعا کنم. دعام کنین:((((((

/ 9 نظر / 4 بازدید
عاشق(سکوت)

انشالله که امتحانت خوب میدی و قبول میشی[قلب]

عاشق(سکوت)

تنا من نمیتونم دیگه وبت راحت کامنت بدم [گریه][گریه][عصبانی]

عاشق(سکوت)

[ناراحت]اشکال نداره فدای سرت کتلتت باید بکنم[نیشخند] تنااااااااا نظرات ثبت نمیشه بعد باز برم از اول رمز بدم [گریه]

عاشق(سکوت)

بذار دستاتو دستام حالا تو ور میبینمت هر روز از تو گوشی[نیشخند]

عاشق(سکوت)

کلا برای من پرشین اینجوری ای جونم بیام کمک؟؟با علیا من و تو تشویقشون کنیم ناظر باشیم حتی[نیشخند]

عاشق(سکوت)

آخ جون ازا ین به بعد اومدم دریاچه ندا میدم سریع بپری بیای با هم بریم قایق سواری[نیشخند]

عاشق(سکوت)

الهی نه من فقط قسمت قدم زدنش میام همراهیت کنم[نیشخند]