فوتی

میذاشتن خانوما بیان تو استادیوم کلش پر میشد .. نامردی کردن دیگه !

دلم سوخت :(

/ 6 نظر / 3 بازدید
عاشق سکوت

نترکی دختر با این عنوان زدنت[عصبانی] با این جشن گرفتنشون خیر سرشون هماهنگی داشتن این بود[قهقهه][قهقهه]

عاشق_سکوت

اوف از داغون گذرنده بود مزدک میرزایی باحال مسخره میکرد دیدی حواله ماشینشون ندادن[عینک]

عاشق_سکوت

وای اتیش گرفت من گفتم کشتنشون چه وضعی بود[نگران]

عاشق سکوت

بچه هام سرشون شلوغ میان غصه نخور[بغل][ماچ]

عاشق سکوت

والا این هدی ورپریده معلوم نیست کجاس [عصبانی][نگران]

mehrasa

اه اه انقدر بدم میاد نمیذارن زنها برن استادیوم واقعا چرا؟ یه جا خوندم دلیلش اینه که یه سری احمق شعار های آب نکشیده میدن