رمز وبلاگ به همون sa..... تغییر کرد

با عرض پوزش از ساحل جون عزیز دل! برو بچ سختشونه !:(

/ 16 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق(سکوت)

[نیشخند]

عاشق_سکوت

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﺎﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺍﺍﺍ

عاشق_سکوت

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻴﺨﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﮐﺎﺗﻠﺖ ﮐﻨﻢ؟؟

عاشق_سکوت

هﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺝ ﺍرﻭﺍﺡ ﻣﻴﺸﻴﻨﻴﻢ[نیشخند]

عاشق_سکوت

ﭘﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ [خنده]

عاشق_سکوت

ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺭﻓﺘﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﺮﺩﯼ؟؟؟ [قهقهه][ابرو]

عاشق_سکوت

ﺍﻧﺸﷲ ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺖ ۱۹ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﻴﺴﺘﺎ ﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ[خنده]

ساحل مهربانی

[بغل]ببخشید اذیت شدین من کلن حسی م باید حسش بیاد برم جایی مجازی و حقیق نداره[خجالت]

mehrasa

روحمو شاد کردی با این کار (من نبودم اون تایم اصن فقط جو دادم[نیشخند])