داداش

اینکه داداشم همیشه مزخرف ترین کانال رو انتخاب میکنه و کنترل رو میذاره کنار زل میزنه به لپتاپش یکی از مسخره ترین اتفاقات ممکنه.

/ 6 نظر / 3 بازدید
عاشق_سکوت

سارا خوبی؟؟؟ امروز چقدر ءپ میکنی؟؟؟ امروز با کنترل و شبکه و تلویزیون مکشل داری[خنده]

عاشق_سکوت

داداش تو هم میزنه شبکه حیات وحش آیا و یا ماشین؟ ؟[نگران]

عاشق_سکوت

داداش من همش با حیوانات سر میکنه اونیکه بزرگتر از علی[عصبانی]

عاشق_سکوت

[عصبانی][خنده][قهقهه]

ساحل مهربانی

تو عادت نداری به این کاراشون یا کلن از قدیم این شکلی بود داداشت؟ [نیشخند]

ساحل مهربانی

حواسم نبود کپسلاک رو روشن کردم بعد می بینم هی میگه رمز اشتباهه خاسم بیام دم خونه تون حسابتو بزارم کف دستت ک چی نوشتی در مورد داداشت ک من نباس بدونم [عینک] این فکر رو هم کردم ک شاید در مورد داداش سکوت چیزی نوشتی ک محرمانه س[قهقهه] پست های بالایی رو تست کردم. دیدم ک بعله برا اونا هم پسوورد رو اشتباه اعلام می کنه فمیتم بازم کف دسم رفد رو کپسلاک من نفهمیدم کف دست سرکش [خنده]