ما و تاکسی ٣

همونطور که گفتم من فقط با تاکسی های زرد و سبز عبور و مرور میکنم از اونجایی که دقیقا نمیدونستم از در خونه چجوری برم اکباتان یه دو سه باری دور خونه چرخیدم و کوچه پس کوچه های خونه رو حفظ شدم بالاخره فهمیدم که باید برم تا سر ستاری و بعدش برم اکباتان از اونجایی که دیگه خسته بودم تصمیم گرفتم دربست بگیرم جریان تاکسی ها عالی بود انقدر به نظرم خنده دار می اومد که حاضر بودم دیوونه خطابم کنن ولی بخندم خیلی جاالب بود!!! تاکسی هایی که کااارشون این بود یعنی همینزرد و سبزای عزیز از دور ترین فاصله از من رد میشرن و شخصیا بدون استثنا بوق میزدن قضیه بامزه ای که اتفاق افتاد پرایدی بود که جلوم وایساد مثل همیشه اخم کردم و کمی عقب تر رفتم که رد شه بره ولی چشمم به راننده ای خورد که بهش نمیومد مثل پسرای جوون لا عبالی ( دیکته ش چجوریه؟)باشه یه اقای تقریبا شیک حدودا ٣٠ ساله فک کردم ادرس میخواد نگاش کردم که گفت خانوم اگه مستقیم میری منم مسیرم میخوره ! خندم گرفت خودمو نگه داشتم گفتم نه ممنون رفتم عقبتر که بتونه راه بی افته بره گفت خانوم بیا ین سوار شین گفتم مسیرم نمیخوره میخوام دربست بگیرم گفت خوب منم دربست میرم کیف سامسونتشو از صندلی جلو برداشت گذاشت عقب ... دیگه داشتم از خنده میترکیدم گفتم اقا برو ماشین پشت سرته!! گفت سوار شین دیگه هرجا برید میبرمتون راهمو گرفتم رفتم دلیل این همه اصرار رو نمیفهمیدم قیافه ی این آدم با تیپ و کیف سامسونت شیکی که داشت بیشتر قضیه رو خنده دار میکرد............دو دقیقه بعد پراید دیگه ای با تابلوئه آژانس نگه داشت منم به اعتماد اون تابلو ازش پرسیدم اقا ! تا اکباتان دربست چقدر میری؟ گفت هرچقدر همیشه می دید نفهمیدم چی گفت جلو نشستم و تازه حرفشو فهمیدم گفتم اولین باره شما ارزون بگیر کمی حرف زدیم و گفتم ۵ تومن و اونم کلی توضیح داد که الان تا فلان جا ۵٠٠٠ تومنه و اکباتان طولانی تره و فلان وبهمان کلی توضیح گفتم خب ۵٠٠٠ تومن خیلی خوبه دیگه قبول کرد و گفت ادم هزار تا مسافر مرد داشته باشه ولی بازم حریف یه خانوم نمیشه گفتم تاکسیرونا که زبونشون نسبت به خانوما ... گفت دراز تره؟ گفتم مودبانهش ! قوی تره خندیدم پرسید شما با پدراینجا ساکن هستید؟ اخم کردم گفتم با خانواده . حرف شد سر اینکه خانوما کارای مردونه میکنن و الان تاکسی زنان داریم و خیلی ناراحته از این بابت ... گفتم خیلی خوبه که واسه ما . من احساس امنیت میکنم اگه یه خانوم باشه! گفت یعنی اگه الان دو تا تاکسی باشن یکیش خانوم باشه گفتم بله سوار اونکه خانومه میشم! گفت حالا یه نصیحت از من همیشه عقب بشینین شما که در بست گرفتید... شما به من اعتماد کردید درست ولی همیشه عقب بشینید گفتم درست میگید گفت تابلوئی که بالای ماشینه خوب مشون میده شما اژانسین گفت این تابلوئا ١٠ تومنه ... کاری نداره خریدنش! حواستون باشه و چون شما خانوم محترمی هستین من بهتون میگم مثل خواهرمین. بحث سر اهمیت شغل شد گفت یه خانوم باید کارای زنونه کنه گفتم رون اعتماد به نفس و احترامی که به دست میاره... گفت احترام؟ تاکسی رانی احترام نداره گفتم تمام شغلا احترام دارن کمی ساکت شد و غیر مستقیم سنشو گفت.. متولد ۵٩ از راهکارای مختلفم استفاده کرد سن منو بدونه ... ماهم پیچوندیم و بالاخره رسیدیم به مقصد ... کرایه را دادیم فقط ۵ تومن تو کیفم بود یعنی میگفت ۶ تومن ابرو نمی موند واسم! گفت پول دارین خودتون از اینکه نتونستم کاریکنم که انقد. باهام صمیمی نباشه ناراحت شدم گفتم بله خورد نداشتم خداحافظی کردم و رفتم!

حالا رفتم اسپری اسمارت بخرم دو تا اقای جوون فروشنده یودن کلی منت سرم گذاشتن که دیگه اسپریاش نیست و این حرفا و اخر دوتا ازشون خریدم رفتم مغازه دیگه یه دختر جوون یه خانوم میانسال بودن اونا اسپری اصلشو نشونم دادن و فهمیدم اونی که قبلا خریدم تقلبی ایرانی بود ! جالبیش اینه اصلشو ١٠ تومن بهم دادن اون تقلبیه ١٢ تومن بود به خانومه گفتم تا من خرید یاد بگیرم مامانم پیر میشه خندیدن رفتم اون اسپری رو پس دادم ... و آژانس گرفتم و برگشتم سمت خونه ... آژانس ۶ تومن گرفت! فهمیدم اون اقاهم همچین ضرر نکرد! ۵ تومن با یه دعا که ایشالله امروز کلی مسافر گیرت بیاد!!

/ 279 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق(سکوت)

هدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[گریه]

عاشق(سکوت)

تنا بگو قضیه از چه قرار هان؟؟؟؟م.م نیست من بازجویی میکنم[عینک] م.م کجایی بیا دیگه انقد تعریفت کردممممممم[نگران] تنا دلم براتون تند تند تنگ میشه گریه 24 ساعته[گریه]

م.م

اومدم . چی شده ؟؟؟؟

م.م

من که همش اینجا تلپ هستم [نیشخند] غیبتم رو نکنید . سوالت مشکوک بوذ عاشق ..... . تنا هم زیادی باهوش بود .....

م.م

الان منظور از نمک گندیده کی بود ؟؟؟ هان . هان ؟؟؟؟[عصبانی]

م.م

سووووت نزن ببینم . نمک گندیده کیه ؟؟؟؟؟ با من بودی ؟؟؟؟ الان همتون به جرم غیبت کردن راجع به من بازداشتید . مجازاتتون ابنه که شوهرتون بدم [شیطان][شیطان]

عاشق(سکوت)

م.م امدی جانم به قربانت ولی حالا چرا...حال که این نمگک که نمیدونم کدوم نمک گندیده چرا[قهقهه]

م.م

دمت گرم .... من چاکر همتون هستم . خوبی عاشق ؟؟؟؟؟[متفکر] صبح منتظرت بودم . گفتم لااقل عاشق میاد .ولی نوووووومدی [ناراحت]

عاشق(سکوت)

خو رفتم با دوستم درس بخونم..از شنبه دیگه هرروز هستم شنبه آخرین امتحونم[نگران] من خوبم م.م تو خوبی؟؟؟خو معلومه خوبی..اصلا جرات داری ب د باشی؟؟؟[عینک][نیشخند]

م.م

اکشال نداره . منم شتر مرخای عزیزمو بردم چرا ایشالله همشون رو خوب بدی و خلااااااااص من تووووپم . نظر صبحمو خوندی عاشق ؟؟؟ تو وب خودت ؟؟؟