اعتراف نامه

کم کم عادت میکنی ،به شکست خوردن به بازنده بودن ... کم کم میفهمی جواب همه ی کار هایت را باید بدهی که از همان دست که داده ای خواهی گرفت ، .... کم کم حس میکنی مفهوم تنهایی را حتی در میان انبوه دوستانت میفهمی از جنس این آدم ها نیستی ، از جنس آن آدم ها هم نیستی!! به زانو افتاده ای و توان بلند شدن حتی توان تلاش کردن برای بلند شدن را نداری ... سکوت میکنی و سر به زیر می اندازی و خیره به دنیا از فکرت میگذرد که بچرخ روزگار.هرطور که دلت میخواهد .. دیگر تسلیم توام.

/ 45 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
م.م

تعارف میکنید ؟؟؟؟؟([متفکر][متفکر] اون وقت پس فردا نیایی بنویسی کفشم بد بود و پام درد گرفت و از این حرفها [خنثی][خنثی][خنثی]

عاشق(سکوت)

اتفاقا داشتم فکر میکردم تنا الان باید تیراژه باشه تو نت چه میکنه؟؟؟[نیشخند]

م.م

باوشه . خودت خواستی . اصنش هم نمیفرستم برات [قهر][قهر] شتر مرغ به این گرونی . خعلی دلت بخواد [اوغ][اوغ] مبارکه . از بس باهاش این تهران رو زیر و رو کردید اینجوری شده [ابرو][قهقهه][قهقهه][قهقهه][ابرو]

عاشق(سکوت)

م.م کشتی تنا رو ... م.م نمیشه جای شتر مرغ چنتا اسب بیاری؟؟؟ [نیشخند][زبان] من اسب میخوام... تنا کفش فرستاد قبول نکنیا..تو کفشا میخ گذاشته[ابرو][قهقهه]

م.م

من که کاری به تنا ندارم [خنثی][نیشخند][عینک][خنثی] حتما اسب سفید هم میخوایی ؟؟؟؟آره ؟؟؟؟[خنده] مشکوکیا [متفکر][متفکر] اسبت سوار داشته باش یا بی سوار باشه ؟؟؟؟[نیشخند] دلوغ میکنه . کفشای من بهترین هست . از چرم شتر مرغ درستشون کردم [قهقهه][شرمنده]

م.م

کی شیطونه ؟؟؟؟؟؟؟!!!![سوال][تعجب][تعجب] من ؟؟؟؟؟؟؟ من و شیطونی ؟؟؟؟؟ محاله . محاله [مغرور][خنده] چیه تنا خانم ؟؟؟؟شوما هم ابس سیفید با سوار میخوایی ؟؟؟[متفکر][متفکر][عصبانی][خنده]

م.م

باغشه . هر چی من پیشکش بهتون میدم رد کن . اصنش هم قهر میکنم [قهر][قهر] برو همون سوییس . همونا به دردت میخورن [قهقهه][قهقهه][قهقهه] ببینم بهت چیزی میدن یا نه [متفکر]

م.م

[گریه][گریه][گریه][گریه]

عاشق(سکوت)

نه م.م بدون سوار بیار خودم براش سواره پیدا میکنم[قهقهه][زبان][خجالت]