چرا ؟

چرا همه تون نیستین؟ هدی؟ عاشق؟ م.م؟ زی زی؟ :(

/ 42 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
م.م

آره . اگه دیر تر اومته بودی وب نداشتی [خنده]

م.م

خو ایام امتحان بیکار بودم . میومتم نت ......... درس نمیخونتم که [قهقهه]

هدی

یعنی 3 تاتون دیوووووووووووونه اید[خنده] کامنتارو خوندم ترکیدم از خنده!!![خنده] جکهای عاشق و پاسخ های تنا که دیگه خدا بود[قهقهه] بیانیه م.م[خنده] ووووووووو چقدر خندیدم[نیشخند] عرض ادب زی زی خانم زیارت قبول[چشمک]

م.م

کجاش خنده داشت هدی خانم ؟‌ واخعا که [ابرو] تازه فهمیدی من دیوونم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟[نیشخند] +‌جک های عاشق که حرف نداشتن . دمش گرم [خنده]

م.م

نخندید باااااااااع [ابرو] من که مثل شما ها ضایع بازی در نمیارم [پلک]. شوما ها بخندید [خنده]

م.م

والاه . اصن نمیخندم . اصن خنده ی منو دیدید ؟؟؟؟؟؟؟[ابرو][ابرو]

م.م

بوووووووووووووووووووووووگوووووووووووووووووووووو ببینم [نیشخند]

م.م

[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

م.م

چه خبرااااااااااااااااااا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پسر ایرانیا خوبن آیا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[نیشخند]

م.م

دیده شما بهش محل نمیکنی ، ازت یاد گرفته و بی محلی میکنه بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر[مغرور]