مادر من مادر من

 داشتم با خودم کلنجار میرفتم که برم تلویزیون رو روشن کنم و رادیویی که مامان تو آشپزخونه روشن کرده رو خاموش کنم که صدای ماه خسرو شکیبایی شروع کرد به خوندن و منو چسبوند به کاناپه ای که روش نشسته بودم :

 

مادر چه مهربونه درد منو می‌دونه. بی عذرو بی‌بهونه قصه برام می‌خونه. مادر من مادر من تو یاری و یاور من. مادر مهربونم قدر تو رو می‌دونم. تو با منی همیشه من برگم و تو ریشه. مادر من...

نمیتونم بگم چقدر خسرو شکیبایی رو دوست دارم. اینم جزو افرادی بود که وقتی رفت تازه فهمیدم چقدر دوست داشتنی بود. مثل خیلی های دیگه... اما این صدا.. این صدا...

هیچوقت نتونستم تیریپ روشن فکری برگردم بگم عمو خسرووو :( جات خالیه .. اما مدعی ام که همه ی دکلمه ها و شعر هاشو شنیدم و باهاشون زندگی کردم. و انقدر دوستشون دارم که هزاران بار دیگه هم بشنوم بازم باهاش زمزمه میکنم و لذت میبرم.

_________________________________________________________

خونه یه صفایی گرفته .. مامان تو اشپزخونه کار میکنه بوی غذا میپیچه جلو تلویزیون میشینه سالاد درست میکنه  شبا دور هم جمع میشیم و میگیم میخندیم سریال میبینم . خیلی وقت بود اینجوری نبود.. ماه رمضونا اینجا نبودم...حس دوست داشتنی ایه.

________________________________________________________

خدایا .. دوستت دارم .. دارم به هدفم نزدیک میشم... نزنی تو حالما... میدونی که میمیرم.


/ 9 نظر / 3 بازدید
عاشق_سکوت

عاشق آهنگ مادر من خسرو شکیباییم صدای خاصی داره خدایاااا مثل همیشه هوااای تنای مارو داشته باش همیشه دلش شاد و لبشو خندون نگه دار[قلب]

عاشق_سکوت

ﺳﻮﺍﻝ :ﺟﻤﻊ “ﺍﮊﺩﻫﺎ” ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺟﻮﺍﺏ: ﻭﺍﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺍﮊﺩﻫﺎﯾﺎﻥ ﺍﮊﺩﻫﺎﯾﻮﻥ ﺍﮊﺩﻫﺎﺟﺎﺕ ﺍﮊﺩﻫﺎﻫﺎ ﺍﮊﺩﻫﺎﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺍﮊﺩﻫﺎ!!! ﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟؟؟[نیشخند]

عاشق_سکوت

ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍ، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﻭﯾﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎﺯﺷﺪ... "ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﺪﻭ، ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻭ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﮑﯿﺴﺖ"

عاشق_سکوت

ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺟﺎﺫﺏ ﺭﻃﻮﺑﺘﻪ، ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻦ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﮐﻨﻦ، ﮔﻠﻮﻡ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻣﺶ!

عاشق_سکوت

ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﺗﺮﺷﯽ ﺑﻮﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﻭﻟﻮ ﺷﯽ.... ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺟﯿﮕﺮ ﻣﻨﯽ ﺑﺎﮐﻠﺎﺱ....[نیشخند]

فاطمه

سهلاااااام واعی منم عاشخ خسرو میباشیم [قلب][ماچ] امیدوارم به تمام هدفای زندگیت برسی و همیشه این حس دوست داشتنی تو وجودت باشه دلت شاد و لبت خندون[بغل][پلک][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته]

mehrasa

اما واقعا خیلی جاش خالیه