برکینگ نیوز

این خانوم حاجی عبدالباقی رو میارن تو تلویزیون هی مارو یاد زمان مدرسه مون میندازن که میومد برامون سخنرانی میکرد .. یعنی یه کلمه.. ییییییییه کلمه ... محض رضای خدا یه کلمه از  حرفای این بنده خدارم گوش نمیدادیم .

____________________

این کامران هومن این اهنگ نمیدونم چرا رو واسه طرفداراشون خوندن؟ بیشتر انگار دارن به شعور ادم توهین میکنن :دی

_____________________

یه اهنگ رو برای اولین بار گوش میدادیم ولی به طور مسخره ای بیشترشو بلد بودیم. بس که تو همه ی اهنگ ها از یه سری کلمه های تکراری و قافیه های مثل هم استفاده میکنن!

_______________________

یارو پرسید روزه ای؟ اومدیم ریا نشه گفتیم نه :دی

دیگه بامون حرف نزد :دی

______________________

دیشب پلوی  خواهر خانومی بنده خدا دم نکشیده بود مرغشم سفت شده بود اما سبزی پلو با ماهیش حیلی خوب شده بود . انقدر دست پاچه بود که مجبور شدیم پاشیم به کمکش . کل ظرفارو شستیم و هر دو دقیقه یه بار اظهار میکردیم که بابا جان خوب شده بود .

_______________________

پنج دقیقه مونده بود به اذان هی همه میگفتن چرا نمیگذره چرا افطار نمیشه یه دفعه داداش تازه دامادمون برگشت گف تنا یه جک بگو زمان بگذره . ما هم برگشتیم گفتیم خودت که اینکاره ای چرا نمیگی. اقا اونجا ترکید از خنده ولی ما احساس کردیم نباید جواب داداش را میدادیم داشتیم فکر میکردیم که چه کار کنیم از دلش در بیاد که گفت چرا داری میخندی!! گفتم داشتم فک میکردم نکنه ناراحت شده باشی یه کاری کنم از دلت در بیاد :دی

______________________

رفتیم ظرف شستیم برگشتیم داداش پرسید کجا بودی گفتم ظرف میشستم با حالت دستوری گفت برو پیش عروس بشین تنهاست .

تو دلمان گفتیم حالا درسته به خاطر ایشان اومدیم دیگه نمیشه که از کارو زندگیمان بزنیم.

بعد اوردیمش پیش خودمان البومشان رو نگاه کنیم یه دفعه خواهر امد و جیغ زد اااااااااا؟ع عکسای اتلیه تونه ؟؟؟ و البوم را قاپید رفت اونور عروس نشست با هم نگاه کردن ما هم تنها به دوربین زل زدیم :دی

_______________________

خدایا حالا واسه جبران این کارای خوبی که کردیم و این ظلم هایی که در حقمان شد و  به حق این دست زخم شده ی دیشبمان بیا و یه خبر خوش به ما برسون. دست شما ندرده.

______________________

دل لامصب ...

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساحل مهربانی

من ک این برکینگ نیوز رو ب رسمیت نمی شناسم برا سازمان مجاهدین خلق [قهقهه] دوروغ منتشر می کنه.

ساحل مهربانی

حاجی عبدالباقی و عبدالفانی رو نمی شناسم چ برسه به زنش والاه[نیشخند]

ساحل مهربانی

آهنگ کومن هارمان .. چی ببخشید هومن کارمان ... بازم اشتب گوفدم؟ نگوشیدم خولاصه [نیشخند]

ساحل مهربانی

برا منم پیش اومده الکی ی ترانه رو همراهی کردم، الکی الکی دوروس بود [قهقهه]

ساحل مهربانی

جدن برکینگ ی شبکه س؟ من همین طوری گفدم از دنیا بی خبرم [نیشخند]

ساحل مهربانی

از منم بپرسن روزه ای الکی میگم عاااااااااااره اینجا باید ریا کار باشی تا خورده نشی [خنده]

ساحل مهربانی

خو این هومی و کامی داشتن تواضع نشون می دادن لابد خخخخخخخخخخخخ