ما و راننده تاکسی 1

به سفارش کل اعضای خانواده تصمیم گرفتم از خونه محدثه تا خونه خودمون رو با آژانس بیام.

سوار ماشین شدم و هنوز گرمای هم صحبتی با بهترین دوست دنیا تو وجودم بود که راننده از آینه نگام کرد و گفت : خانوم !! یه ربعه من منتظرم هی میرم میام... ١۴ دقیقه دقیقا!

کلییی شرمنده شدم و گفتم ای وای ببخشید ... معذرت میخوام آقا. حواسم نبود واقعا.. . تو مسیر تو حال خودم بودم تا رسیدیم کمی دورتر از خونه خواستم پیاده شم تا یه مقداری پیاده روی کنم .

پرسیدم چقدر میشه ... گفت ۶ تومن خانوم! ۵ تومن مسیر هزار تومنم چون منتظر موندم . کمی سکوت کردم و نگاش کردم تازه فهمیده بودم اونجا گفت معطل بودم که اینجا اینجور بگه...

اولین برخوردی که به ذهنم رسید عصبانیت با ابراز خشم بود و گفتن اینکه : وظیفه تون همینه! ولی سکوتم رو با چشمای گرد و متعجبم شکستم و پرسیدم هزار تومن واسه یه ربع معطلی؟ خندید ! گفت خوب شما پونصد بده! بهم برخورد! بحث سر پونصد و هزار نبود... اخم کردم گفتم همون هزارو میدم ولی... سریع دست کرد تو کیفش و دنبال پونصدی گشت.. گفت خانوم پونصد بده هزار نمیگیرم... گفتم بگیر اقا حلالت ...

پیاده شدم و ادامه دادم اره هزار تومن حلالت ولی کاش اون اول اونقدر معذرت خواهی نکرده بودم.

پیاده که راه میرفتم فکر کردم کار خوبی کردم یا نه؟ حرف خوبی زدم یا نه؟ اخرای راه به این نتیجه رسیدم که اگه یه روزی خواستم اینجا برگردم یه تغییری باید به این قیافه بدم ... هرکسی به ما رسید به صورت ابلهانه ای سعی کرد زرنگ باشه! پیشانیمان را با لیف سرویس کردیم اما انگار کلمه مودبانه ساده از رویش نمیپاکد که نمیپاکد!

/ 6 نظر / 3 بازدید
م.م

بیچاره خوب گرفته دیگه . نا مردی نکن [خنده] ۴ سال پیش دو تا پلاستیک گذاشتم صندوق اژانس (تازه صندوقش کاملا پر بود و ۴ تا لاستیک هم توش بود) یارو ۳ تومن به خاطر همونا گرفت . بهش گفتم صندوقت پر بود ، گفتش همین که صندوقو دادم بالا باید پول بدی [قهقهه] [قهقهه][قهقهه]

م.م

اینجا ایرانه . چهار روز بمونی راه میوفتی [نیشخند] اون اوایل اونقدر سر من کلاه گذاشتن که نگو . جات خالی [قهقهه][قهقهه]

عاشق(سکوت)

[نیشخند] از این اتفاقات به وفور برای منم افتاده.. بدترینش محرم پارسال بود.. با دوستم تو خیابون مونده بودیم پرنده پر نمیزد...بعد یکی اومد نگه داشت برامون البته تاکسی بود گفتیم تا مترو برسونتمون..مسیری که نهایت میشد 500 تومان ازمون 5000 گرفت[عصبانی]مرتیکه بی شور..فقط چون دیده بود بی نواییم خنجر گذاشت تیغمون زد[عصبانی]

عاشق(سکوت)

دیگه یاد گرفتم اول توافقم میکنم چقدر میگیرن بعد سوار میشم[مغرور][نیشخند]

م.م

بنده خدا دیگه با هزار تومن بهت ادامس هم نمیدن [ناراحت][نگران]

mehrasa

[عصبانی] عجب آدمی بوده ها