برای خودم.(رمز متفاوت)

لعنت به من لعنت به همه چی خدا میدونه چقدر دلم براش تنگ شده.

هیچ چیزی اندازه بی خبری نمیتونه ادم رو ذره ذره بکشه . خدایا کمکم کن . تنهام نذار و تنهاش نذار. دیگه نمیدونم چی کار کنم

دستم به هیچ جا بند نیست .

یه بار گفتم دلم میخواد از ته دل گریه کنم تا اخر دلت برام بسوزه و حاجتم رو روا کنی. یادته ؟ یادته روا کردی؟

باید همیشه به اون حد برسه که برسی به دادم؟ میبینی که چه حالی ام خدا. یه کاری کن. خسته شدم . خسته شدم . خسته شدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید