شاید..

شاید چون، 

دست نیافتنی شده ای

اینقدر زیبایی...

 

/ 17 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستاره

شما انتحاب میکردید؟؟؟؟؟؟؟؟ تنا انداختن اتش فتنه در زندگی ی زوج خوش بخت کار خوبی نیست عزیزم

ستاره

با اتش فتنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخ اره فک کنم زیادم باهاش مواجه بشم نمیدونم چرا اینقدر بدبینم

ستاره

بعله ما نیز به م.م میفکریم باشد که نصیبمان گردد

عاشق(سکوت)

سلاااااااااااااااام به به قالب نو مبارک سلام ستاره جان[قلب]

عاشق(سکوت)

الان این شعر برای علی بود؟؟[نیشخند]

عاشق(سکوت)

تنا شووووووی بهم پیشنهاد کردن خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

عاشق(سکوت)

تنا بیا دست دست تو با علی شوهر کن منم با نامزد انتخاباتی [قهقهه]

عاشق(سکوت)

[نیشخند][زبان][نیشخند]

ستاره

علیک سلام عاشق خانوووووووووم محبیتی

عاشق(سکوت)

تعریف چی دقیقا؟؟؟[نیشخند] من که ندیدمت[زبان]