دنیای ما

خدایا دنیای عجیبی آفریدی .. اونقدر کوچیکه که هر روز اونی که نمیخوامو میبینم و اونقدر بزرگ که اونی که میخوامو دیگه هیچوقت نمیتونم ببینم.


شازده کوچولو رو به گلهای دیگه :شما خوشگلید اما خالی هستید.نمیشه واستون مرد.بحثی نداره که گل منو هم فلان رهگذر گلی

 میبینه مثل شما.اما اون به تنهایی از همه ی شماسره.چون فقط اونه که آبش داده ام،فقط اونه که زیر

 حبابش گذاشته ام،با سختی واسش حفاظ درست کردمو وچون فقط اونه که حشراتشو کشتم(جزچندتایی که

 باید پروانه میشدن.).چون فقط اونه که پای گله گزاریها وخودنمایی هاش حتی گاهی پی بغ کردنا و هیچی

 نگفتن هاش نشستم.چون اون گل منه.

 

گل خوشگل توی این دنیا زیاده.. اما هیچ کدومشون تو نمیشی..واسه اینا نمیشه مرد.

/ 32 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق_سکوت

ﭘﺴﺮ :ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ.. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟ ﺩﺧﺘﺮ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺴﺮ :ﭼﯽ؟ ﺩﺧﺘﺮ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺴﺮ :ﻭﺍﯾﯿﯽ... ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺩﺧﺘﺮ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺴﺮ (ﺩﺭﺣﺎﻝ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﺳﺮﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ) :ﺷﻤﺎﺭﺕ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﺩﺧﺘﺮ :ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺷﯿﺶ[خنده]

عاشق_سکوت

ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺍﯾﯽ.....! ﻧﯿﺎ! ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻡ.... ﺗﻮ ﻫﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﯼ.... ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺷﻞ ﻭ ﭘﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ..... ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺧﻠﺎﻕ ﻧﺪﺍﺭﻩ!![خنده]

عاشق_سکوت

کافت هی ژشت زشت میکنه[خنده]

عاشق_سکوت

تنا چه زشت ژستی[خنده]

عاشق_سکوت

بازانام شال وپالت باکانم[خنده]

عاشق_سکوت

منفجر بشی[خنده]

عاشق_سکوت

کاری که از دستم برمیاد[نیشخند]

عاشق_سکوت

نیمرررو حتا[خنده]

mehrasa

اااااااااااااا خوب شد یهو چقدر این تیکه اش قشنگ بود داشتم میخوندم دقت نکردم[اوه]

mehrasa

manzooram in bud blak nashodam khub shod yehol