از این جلافتا...

 

 

پست ثابت

/ 50 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هدی

هدی از این مکان رد شده...

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/

محمد

اگه میخوای خودت رو ارتقاء بدی و وبلاگت رو به وبسایت تبدیل کنی بیا وبلاگم یه مطلب گذاشتم درباره یه سایت که خیلی کارش درسته هم قیمتش خیلی ارزونه و هم پشتیبانیش خوبه . بلاخره باید از یه جایی شروع کرد . یعنی تا ابد میخوای وبلاگ داشته باشی؟ برات وردپرس رو هم نصب میکنن.فقط میمونه یه دامنه آی آر که اونم میشه 4 تومن . اونوقت یه وبسایت داری که میتونی بهش افتخار کنی ... یا حداقل بهت میگن یه وبلاگ نویس حرفه ای اگه هم سوالی درباره اینکه چه طور میتونی وبسایت داشته باشی یا از کجا شروع کنی داری... بهم ایمیل بفرست awx0ne@gmail.com من خوشحال میشم به شما پاسخ بدم ... http://flashface.mihanblog.com/